Driptane 2op (60) - czy można wydać ze zniżką?

Rp.Driptane 5mg lag 2 (60tbl)
s.wiadomo
Czy można wydać 1opx60tbl na zniżkę,podczas gdy opx30tbl nie są refundowane, a lekarz nie zaznaczył odpłatności?

Niestety sposób zapisu leku wyraźnie sugeruje, że pacjent ma otrzymać w dwóch opakowaniach łącznie 60 tabletek. Ponieważ opakowania po 30 tabletek nie są refundowane, to można wydać pacjentowi opakowanie po 60 tabletek, ale za pełną odpłatnością.