Dostępność produktów leczniczych – spotkanie GIF z przedstawicielami branży farmaceutycznej

17 kwietnia 2023 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zorganizował spotkanie z szeroką reprezentacją branży farmaceutycznej. Miało na celu podsumowanie dostępności produktów leczniczych w Polsce w 2022r. oraz I kwartale 2023 r. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, URPL, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, producentów leków, aptekarzy i hurtowników.

Część, za którą odpowiada Główny Inspektorat Farmaceutyczny, to monitorowanie sytuacji dostępności lekowej dla pacjentów.

Najważniejsze informacje ze spotkania

Jak możemy przeczytać w informacji przekazanej przez GIF, spotkanie stanowiło płaszczyznę wymiany doświadczeń płynących z kryzysowego okresu ograniczonego dostępu do leków z perspektywy różnych interesariuszy rynku farmaceutycznego.

Z punktu widzenia podmiotów administracji publicznej w systemie ochrony zdrowia po doświadczeniach kryzysowych ostatnich lat strategicznym celem jest budowanie odporności systemu. Istota odporności systemu ochrony zdrowia tkwi w nabyciu przez uczestników systemu ochrony zdrowia takiej wiedzy i umiejętności płynących z doświadczeń kryzysu, by móc zbudować długofalową strategię zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom
– informuje GIF.

Każdy z interesariuszy ma w tym kontekście swoją część odpowiedzialności. Część, za którą odpowiada Główny Inspektorat Farmaceutyczny, to monitorowanie sytuacji dostępności lekowej dla pacjentów. Sprawna analiza problemu dostępności w oparciu o wszystkie dostępne źródła danych w połączeniu z prognozowaniem rozwoju sytuacji to fundament działań mających na celu zapewnienie pacjentom niezakłóconego dostępu do produktów leczniczych.

Czytaj także: Zmiany w Farmakopei Europejskiej – komunikat URPL

Przyczyny utrudnionego dostępu do leków

Na przyczyny utrudnionego dostępu do leków w ostatnich miesiącach identyfikowane przez GIF składają się ponadnormatywny wzrost zapotrzebowania na konkretne grupy farmaceutyków, wstrzymania dokonywane przez podmioty odpowiedzialne, a także sytuacja geopolityczna na świecie i kryzys energetyczny. Okres ten pokazał, jak ważna dla przeciwdziałania potencjalnemu kryzysowi lekowemu jest współpraca strony publicznej ze wszystkimi podmiotami łańcucha dystrybucji i regularna obustronna komunikacja. 

Apel GIF do podmiotów odpowiedzialnych

Podczas spotkania GIF ponownie zaapelował do podmiotów odpowiedzialnych o jak najszybsze informowanie o przewidywanych przerwach w produkcji oraz ewentualnych problemach z dostępem do poszczególnych leków, które umożliwi przygotowanie planów prewencyjnych łagodzących sytuację utrudnienia dostępności danego leku. Aby zapewnić dostęp pacjentów w Europie do leków krytycznych prowadzone są także prace nad nowelizacją europejskiej legislacji farmaceutycznej.

Czytaj także: Szczepionka p/grypie – farmaceuta może już wystawić receptę dla pacjenta

Apel przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zaapelowali o możliwość organizacji tematycznych spotkań dla poszczególnych uczestników rynku, na których szczegółowo można porozmawiać o wyzwaniach stojących przed daną grupą, np. hurtowniami farmaceutycznymi.   

Nawiązując do Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026 uczestnicy postulowali o ustandaryzowanie podejścia wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do określonych sytuacji pojawiających się na rynku aptecznym w różnych regionach kraju. GIF jest w trakcie tego procesu.

Źródło: GIF

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]