Dostępność leków z substancją Flecainidi acetas – komunikat MZ

Pojawił się nowy komunikat Ministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego dotyczący dostępności substancji leczniczych z substancją Flecainidi acetas.

Nie zachodzi dalsza konieczność sprowadzania z zagranicy w trybie importu docelowego produktów z substancją Flecainidi acetas (fot. Shutterstock).Nie zachodzi dalsza konieczność sprowadzania z zagranicy w trybie importu docelowego produktów z substancją Flecainidi acetas

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Minister Zdrowia informuje, że produkt leczniczy Flecainide acetate Holsten, Flecainidi acetas, tableki a 50 mg oraz tabletki a 100 mg, podmiot odpowiedzialny: Holsten Pharma GmbH uzyskał pozwolenie na dopuszczenia do obrotu na terytorium Polski i jest dostępny w aptekach ogólnodostępnych.

W związku z powyższym, nie zachodzi dalsza konieczność sprowadzania z zagranicy w trybie importu docelowego produktów z substancją Flecainidi acetas w dawce 50 mg oraz 100 mg.

Czytaj również: Dostępność leku Mytelase – komunikat MZ

Konieczny będzie kontakt z lekarzem

Minister Zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, iż ordynowanie leków w terapii pacjenta należy wyłącznie do kompetencji lekarza prowadzącego leczenie, dlatego w celu zapewnienia kontynuacji terapii należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję w zakresie stosowania konkretnego leku.

Czytaj również: Ograniczony termin ważności certyfikatów do PLMVS

Źródło: PM/ MZ