Dopuszczalna forma zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych – komunikat GIF

W związku z pytaniami dotyczącymi dopuszczalnej formy zapotrzebowań stanowiących podstawę do wydania środków odurzających i substancji psychotropowych Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w tej sprawie. Co się w nim znalazło?

Posłużenie się przez zamawiającego postacią papierową nie może stanowić samodzielnej przesłanki odmowy realizacji zapotrzebowania.

Zawartość komunikatu GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że:

  • zapotrzebowania stanowiące podstawę wydania środków odurzających lub substancji psychotropowych przez podmiot prowadzący obrót hurtowy takimi środkami lub substancjami;
  • zapotrzebowanie stanowiące podstawę wydania środków odurzających lub substancji psychotropowych z apteki albo z hurtowni farmaceutycznej podmiotowi posiadającemu zgodę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;
  • zapotrzebowania stanowiące podstawę wydania środków odurzających lub substancji psychotropowych z apteki innym niż posiadacze zgód wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego podmiotom uprawnionym.

mogą być składane w formie pisemnej w postaci zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Podkreślenia wymaga jednak, że zachowanie formy pisemnej dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej  wymaga opatrzenia tego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie stanowi takiego dokumentu odwzorowanie cyfrowe (np. skan) dokumentu sporządzonego w postaci papierowej. 

Czytaj także: Zaopatrzenie w leki o ograniczonej dostępności – komunikat Neuca

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że zapotrzebowanie jest złożone prawidłowo niezależnie od jego postaci. Posłużenie się przez zamawiającego postacią papierową nie może zatem stanowić samodzielnej przesłanki odmowy realizacji zapotrzebowania – przekazał GIF na koniec komunikatu.

Źródło: GIF