Dodatkowe uprawnienia na receptach – komu przysługują i na co uważać?

Dodatkowe uprawnienia, takie jak np. ZK, C, S, sprawiają, że pacjenci mogą zakupić taniej lub otrzymać bezpłatnie określone leki, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (śsspż). Kogo obejmują i do czego uprawniają pacjentów? Wyjaśniamy to w poniższym artykule.

Uprawnienie S dotyczy pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia (fot. Shutterstock).Uprawnienie S dotyczy pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia (fot. Shutterstock).

Które z uprawnień można uzupełnić na recepcie?

Farmaceuci bądź technicy farmaceutyczni podczas realizacji recepty mogą uzupełnić kod następujących uprawnień: AZ, IB, IW, PO oraz ZK. Jest to możliwe po okazaniu określonego dokumentu potwierdzającego dane uprawnienie. Uprawnienia o kodach S, C, WP i WE nie mogą zostać uzupełnione przez osobę realizującą receptę. 

Sprawdź również: Odpłatność 100% i uprawnienia dodatkowe – jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Komu przysługują i co zapewniają poszczególne uprawnienia?

Uprawnienie AZ:

 • Dla obecnych lub byłych pracowników zakładów produkujących azbest
 • Zapewnia bezpłatne leki stosowane w chorobach wywołanych pracą przy azbeście

Uprawnienie IB:

 • Dla inwalidów wojennych, osób represjonowanych, małżonków tych osób, wdów i wdowców po poległych żołnierzach, zmarłych inwalidach wojennych lub osobach represjonowanych, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • Umożliwia bezpłatne nabycie wszystkich leków o kategorii dostępności Rp i Rpz oraz śsspż objętych decyzją o refundacji oraz zapewnia bezpłatne wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania wydawane na zlecenie osoby uprawnionej (dla inwalidów wojennych, cywilnych niewidomych ofiar i osób represjonowanych)

Zobacz też: Lek nierefundowany a uprawnienie IB

Uprawnienie IW:

 • Dla inwalidów wojskowych
 • Zapewnia bezpłatne do wysokości limitu finansowania leki objęte refundacją, bezpłatne wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania wydawane na zlecenie osoby uprawnionej

Uprawnienie PO: 

 • Dla uprawnionych żołnierzy i pracowników oraz weteranów poszkodowanych poza granicami państwa
 • Umożliwia zakup bezpłatnie (do wysokości limitu finansowania dla żołnierzy i pracowników) leków objętych refundacją i leków recepturowych oraz zapewnia bezpłatne wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania wydawane na zlecenie osoby uprawnionej

Uprawnienie WP:

 • Dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą i członków ich rodzin, absolwentów szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe i członków ich rodzin, żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, osób odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej i członków ich rodzin – bezpłatne leki i wyroby medyczne oraz wyposażenie wyrobów medycznych
 • Dla zawodowych żołnierzy w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych – bezpłatne leki objęte refundacją, leki recepturowe wyroby medyczne oraz ich wyposażenie, leki OTC

Uprawnienie WE:

 • Dla poszkodowanych weteranów, których uszczerbek na zdrowiu wynosi min. 30%
 • Zapewnia bezpłatne leki o kategorii dostępności Rp i Rpz oraz śsspż objęte decyzją o refundacji i bezpłatne wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania wydawane na zlecenie osoby uprawnionej

Uprawnienie ZK:

 • Dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
 • Zapewnia bezpłatne do wysokości limitu finansowania leki objęte refundacją, które osoba uprawniona może stosować w związku z oddawaniem krwi, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów

Czytaj również: Czy książeczka HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu potwierdza prawo do uprawnienia ZK?

Uprawnienie C:

 • Dla kobiet w ciąży
 • Zapewnia bezpłatne refundowane leki określone w wykazie

Uprawnienie S:

 • Dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia
 • Umożliwia otrzymanie bezpłatnie refundowanych leków, śsspż oraz wyrobów medycznych znajdujących się na wykazie

Sprawdź także: NFZ – farmaceuci nie mogą wypisywać recept z uprawnieniem S

Na co uważać przy realizacji takich recept?

Niekiedy zdarza się, że na recepcie zawierającej kod uprawnienia dodatkowego zostanie wpisana odpłatność “100%” lub znak “X”. W takim przypadku, recepta musi zostać zrealizowana pełnopłatnie za wyjątkiem uprawnienia o kodzie IB oraz ZK (w zakresie wykazu leków przysługujących bezpłatnie).

Bibliografia:

 1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.974.
 2. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285.
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114.
 4. https://rx.edu.pl/zmiany-w-realizacji-recept-od-1-lipca-2021-r/.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]