Czy zamiast zapisanego 100ml leku robionego można przyjąć, że jest to 100g?

Lekarz określił ilość leku recepturowego jako 100 ml czy możemy przyjąć że jest to 100 g, czy konieczna jest poprawa recepty przez osobę wystawiającą.

Jeżeli przeliczenie ilości użytych składników z uwzględnieniem gęstości (o ile taka wartość jest gdziekolwiek dostęna) nie przekroczy 100g, to można tak przyjąć. Jeżeli natomiast okaże się, że dana objętość waży więcej, to konieczne może być pobranie adekwatnej opłaty ryczałtowej. Oczywiście w przypadku roztworów wodnych można przyjąć, że 1ml = 1g. W razie problemów warto zasugerować lekarzowi, że choć § 7 rozporządzenia w sprawie recept dopuszcza zapis ilości surowców farmaceutycznych w ml, to już w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, opłata ryczałtowa jest uzależniona od masy leku, a nie jego objętości.