Czy za Transtec 52,5 mcg/h można wydać Transtec 35 mcg/h?

Nie jest to możliwe z uwagi na brak zachowanej wielokrotności dawki. Transtec 35 mcg/h zawiera 20 mg buprenorfiny, a 50 mcg/h 30 mg. Na recepcie musiałaby być zapisany Transtec 75 mcg/h (40 mg), żeby pacjent mógł otrzymać 35 mcg/h.