Czy za lek Pentasa 1g czopki 28 sztuk przepisany na recepcie mogę wydać Crohnax 1g czopki 30 sztuk na zniżkę?

Można wydać Crohnax za Pentasę, gdyż spełnia warunki określone w art. 44 ustawy o refundacji leków (ta sama nazwa międzynarodowa, postać farmaceutyczna, dawka, wskazania terapeutyczne oraz dodatkowo 30 czopków mieści się w granicach 10% różnej ilości jednostek dawkowania).