Czy wymagane jest spisanie nr dowodu i adresu osoby odbierającej narkotyk?

Moja pani kierownik się upiera, ze przy wydawaniu narkotyków na odwrocie Rp. należy spisać Pesel i nr dowodu osobistego osoby odbierającej lek oraz dokładny adres zamieszkania. Czy jest to zgodne z prawem?

To są stare przyzwyczajenia, które obecnie nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.