Czy wprowadzić do systemu regon czy numer umowy 98 przy recepcie pro auctore?

Rp. pro autore, na której jest nr regon praktyki lekarza w postaci kodu, i też nr umowy z nfz 98... Które dane wklepac w system: regon, czy pro autore?

Prawidłowe będzie wprowadzenie do systemu i sprawozdanie numeru umowy 98.