Czy wprowadzając zmianę w składzie leku robionego (poprawa niezgodności), należy tą zmianę uwzględnić przy wybijaniu recepty?

Czy wprowadzając zmianę w składzie leku robionego (poprawa niezgodności), np. zamieniając część euceryny na hascobazę (w maśći z roztworem wodnym i witaminą A), należy tą zmianę uwzględnić przy wybijaniu recepty? (czyli wybijamy też hascobazę kosztem euceryny)

Każda ingerencja w skład recepty, która jest uzasadniona i ma na celu wyeliminowanie niezgodności,a tym samym poprawne sporządzenie leku, powinna zostać opisana na rewersie recepty oraz uwzględniona przy wycenie.