Czy weryfikować potrzebę zrealizowania recepty na Artchrotec forte?

Jak i czy weryfikować potrzebę zrealizowania recepty na Artchrotec forte wystawiona na starszą kobietę a wykupującym jest młody człowiek, mężczyzna.

Odmowa realizacji recepty może mieć miejsce m.in. wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że została sfałszowana. Samo przypuszczenie o możliwości użycia leku z recepty niezgodnie z przeznaczeniem nie jest wystarczające, gdyż podejrzenie musi mieć uzasadnienie. Sprawa powinna zostać wyjaśniona podczas wywiadu z pacjentem. Jednocześnie warto mieć świadomość, że osoba realizująca receptę nie powinna ingerować w ordynację lekarską bez konkretnego powodu, a wątpliwości należy rozwiewać u źródła.