Czy ważność recepty należy liczyć od dnia wystawienia czy następnego?

Wczoraj w pracy powstała wśród nas wątpliwość dotycząca liczenia ważności recepty. Okazało że zdania cały czas są podzielone, jedni twierdzą że liczymy od daty wystawienia a inni że od dnia następnego.
Kamsoft liczy od dnia następnego ale wątpliwości okazuje się że i tak są.

Prawidłowy sposób liczenia daty ważności recepty opiera się o art. 111 Kodeksu cywilnego, który w § 2 stwierdza, że "Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło." Sposób licznia w programie aptecznym jest zatem prawidłowy.