Czy w ramach jednego podmiotu gospodarczego (jeden numer NIP, Regon itd) - można zrobić przesunięcie międzymagazynowe, pomiędzy dwiema aptekami na lek psychotropowy z grupy IV-P lub odurzający z grupy II-N?

Analogicznie jak w udzielonej odpowiedzi:
http://rx.edu.pl/node/1154
nie ma ograniczeń w wykonaniu MM dla substancji psychotropowych i środków odurzających.