Czy w przypadku przepisywania leków psychotropowych dla zwierzęcia blankiet musi być różowy?

Blankiet różowy recepty weterynaryjnej służy jedynie do wypisania leków o kategorii dostępności Rpw czyli z grup I-N i II-P. Psychotropy z grupy IV-P mogą być przepisywane na zwykłej recepcie weterynaryjnej.