Czy w pieczątce lub nadruku na recepcie konieczny jest nr regon przychodni?

Chodzi mi o sytuację kiedy nr regon jest nadrukowany przy kodzie kreskowym.

Najważniejsze jest, żeby REGON był obecny na recepcie i został naniesiony za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki. Oczywiście jego miejsce jest w polu Świadczeniodawca (kod kreskowy również mieści się w tym polu). Jednakże gdyby znalazł się w innym miejscu recepty, to w oparciu o § 15 pkt 1, który mówi, że:
"Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3, lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy:
1) rozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie lub
rozporządzenia w sprawie recept,"

taka recepta byłaby dalej receptą refundowaną.