Czy umieszczanie na recepcie kodu pocztowego oraz telefonu do bezpośredniego kontaktu jest dalej fakultatywne?

Czy obowiązuje już (i od kiedy) umieszczanie numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, oraz kodu pocztowego właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby
wystawiającej receptę lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Czy jest to w dalszym ciągu fakultatywne??

W dalszym ciągu (do końca 2017 r.) umieszczanie numeru telefonu i kodu pocztowego jest fakultatywne, natomiast sam obowiązek istnieje od 12 grudnia 2015 r.