Czy receptę z niedokładnie odbitą pieczątką świadczeniodawcy lub lekarza można zrealizować ze zniżką?

Czy jeśli pieczątka świadczeniodawcy lub lekarza nie są dokładnie odbite (brakuje ich części), natomiast są czytelne odpowiednio regon i numer prawa wykonywania zawodu, to czy można recepty z takimi pieczątkami zrealizować ze zniżką?

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w § 16 ust. 1 pkt 2 pozwala na ustalenie i opisanie (tym samym realizację recepty ze zniżką) danych dotyczących osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy tylko wtedy, kiedy zostały one przedstawione w sposób nieczytelny (słabo odbite, dwie nałożone na siebie pieczątki czy rozmazane) lub niezgodny z rozporządzeniem. Należy sobie odpowiedzieć w jakim stopniu i czy te niedokładne odbicie można uznać za nieczytelne.