Czy receptę Rpw z naniesioną datą realizacji "od dnia" można zrealizować po 30 dniach od jej wystawienia?

Proszę o informację odnośnie recepty na narkotyk, została wypisana z datą wystawienia 12.10.2016 i data realizacji od 12.11.2016. Pacjent przyszedł wykupić receptę 16.11.2016, a w programie kamsoft, obie daty
świecą na czerwono. Przecież powinno być można wydać lek z grupy N-1 na taką receptę.

W przypadku recept Rpw brak jest analogii do białych recept, gdzie termin ważności recepty liczy się od naniesionej daty realizacji "od dnia". Recepty Rpw zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych są realizowane nie później niż 30 dni od daty ich wystawienia. Należy przez to rozumieć, że data realizacji nie przedłuża ważności tych recept powyżej 30 dni, a we wspomnianej sytuacji recepta nie powinna zostać zrealizowana.