Czy recepta z uprawnieniem "S" może być zrealizowana dla pacjenta bezpłatnie jeśli została wystawiona w Przychodni Specjalistycznej, ale przez lekarza ogólnego lub lekarza, który nie posiada specjalizacji? Czy apteka powinna weryfikować takie informacje?

Temat nie jest jednoznaczny, ponieważ z jednej ustawa o świadczeniach mówi, kto i gdzie ma uprawnienia, żeby wpisać lek z wykazu S, z drugiej strony apteka nie ma narzędzi oraz uprawnień do weryfikacji ani lekarza, ani świadczeniodawcy, a tym samym do odmowy uznania uprawnienia S.