Czy recepta z gotową pieczątka z nazwą leku i ręcznie dopisaną ilością opakowań jest prawidłowa?

Lekarz wypisuje recepty na plastry biorąc lub allevyn wystawiając gotową pieczątkę z ich nazwa i dawkowaniem a rozmiar i ilość dopisuje ręcznie bez parafki i pieczątki czy taki dopisek wymaga pieczątki podobne RP. Mamy z kroplami gdzie lekarz ręcznie dopisuje tylko ilość opakowań czy takie RP. Wymagają pieczątki lekarza?

Bez wpisanych informacji taka recepta byłaby niepełna, więc nie wymagają one osobnych parafek. Oczywiście decyzja czy konkretna recepta nie budzi zastrzeżeń co do autentyczności pozostaje w kwestii osoby realizującej.