Czy recepta wystawiona przez kalkę jest prawidłowa?

Lekarka ze szpitala wystawiała dwie recepty, pisząc przez kalkę. Przekalkowane były: dane pacjenta, oddział NFZ, data oraz....podpis. Pozostałe dane wpisano ręcznie, tj. na każdej recepcie inne leki i na obu receptach postawiono pieczątki lekarskie.Czy można taką "przekalkowaną" receptę zrealizować na zniżkę?

Niestety nie ma możliwości realizacji recept ze skopiowanym podpisem lekarza. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w § 2 ust. 1 pkt 2 mówi, że wystawienie recepty polega złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę wystawiającą receptę. Pierwsza recepta, czyli oryginał, spełnia powyższą przesłankę. Następne, odbite przez kalkę, już nie, stąd realizacja ze zniżką takich recept nie jest możliwa.