Czy recepta refundowana musi bezwzględnie zawierać pieczątkę lekarza?

Czy recepta refundowana musi bezwzględnie zawierać pieczątkę lekarza w polu "Dane i podpis lekarza", jeśli jego imię i nazwisko oraz PWZ są tam
wydrukowane?

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich lekarz musi się na recepcie tylko podpisać, a jego dane mogą być naniesione za pomocą pieczątki, nadruku lub naklejki. Sam podpis przy nadrukowanych pełnych danych lekarza jest wystarczający.