Czy recepta "pro auctore" i "pro familiae" musi mieć w nagłówku nadrukowany numer umowy (zaczynąjący się na 98) w postaci kodu kreskowego? Czy w przypadku braku kodu kreskowego należy zrealizować ją ze 100% odpłatnością?

Ponieważ z dniem 31 grudnia 2016 r. zawarte umowy na wypisywanie recept wygasły, to nie ma potrzeby, żeby nr 98 był obecny na recepcie. Wymóg przestawienia w formie kodu kreskowego dotyczy jedynie: numeru recepty, PWZ i REGON. Dla nr 98 kod kreskowy nigdy nie był wymagany. Od 1 stycznia 2017 r. w miejsce nr umowy (Świadczeniodawcy) w programie aptecznym wprowadza się jeszcze raz nr PWZ osoby wystawiającej receptę. Nie ma konieczności realizacji takiej recepty na 100%.