Czy recepta na "s"wypisana z pieczątką z indywidualnej praktyki lekarskiej - lekarz anestezjolog jest prawidłowa?

Taka recepta nie jest prawidłowa, ale nie jest rolą apteki weryfikować uprawnienia lekarza do wystawiania recept dla seniorów lub też odmawiać uznania takiej recepty.