Czy recepta na psychotrop np. Relanium musi mieć kody kreskowe ?

Czy recepta na psychotrop np. Relanium musi mieć kody kreskowe? Czy powinno się na takiej recepcie znajdować coś jeszcze oprócz : danych pacjenta + pesel, dane lekarza + PWZ, dane świadczeniodawcy, dane leku + słownie ilość i dawkowanie ?

Recepta na psychotropy nie musi mieć kodów kreskowych, ponieważ o ile dotyczy leku nierefundowanego, może nie zawierać numeru recepty (taki wymóg dotyczy jedynie Rpw) i nie musi odpowiadać wzorowi recepty. Oprócz wymienionych danych potrzeba będzie jeszcze data wystawienia recepty oraz podpis osoby uprawnionej. Zapraszam do lektury opracowaniahttp://rx.edu.pl/node/390