Czy recepta na Pronasal 280 dawek może zostać zrealizowana przy dawkowaniu 1x1?

Lekarz zapisał na recepcie:
Pronasal aer. do nosa 0,05mg/daw.
1 op[2 butelki x 140 dawek]
s.1x1
Czy recepta może być zrealizowana ze zniżką

Jak najbardziej można taką receptę zrealizować ze zniżką, o ile pozostałe elementy recepty są poprawne, gdyż przepisane zostało najmniejsze refundowane opakowanie leku Pronasal, które można wydać w oparciu o § 18 ust. 2.
Mówi on, że:
"Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych."