Czy recepta na lek o kategorii dostępności Rpz wymaga specjalnego wzoru recepty?

Nie, leki o kategorii dostępności Rp i Rpz można wypisać na zwykłej białej recepcie.