Czy recepta na krople recepturowe z efedryną może nie mieć peselu?

Recepta do zrobienia: ephedrini 0,02, sol 0,9% NaCl 10,00. Brak numeru PESEL. Czy taką receptę wyceniamy jako niejałową i czy może być zrealizowana bez peselu?

Krople do nosa, jeżeli nie zawierają antybiotyku wycenia się jako niejałowe. Wymóg obecności PESELu na recepcie nie dotyczy substancji z grupy prekursorów, a jedynie tych z grup N i P.