Czy przy zapisie Neocate mogę wydać Neocate LCP, które pacjent stosuje?

Na recepcie zapisane jest Neocate 5 op. z zaznaczoną odpłatnością ryczałt. Refundowane są Neocate LCP i Neocate Advance. Pacjent stosuje Neocate LCP. Czy można wydać?

W niejednoznacznej sytuacji najlepiej będzie poprawić receptę na właściwy produkt. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dopuszcza możliwość stosowania nazwy rodzajowej, ale z zastrzeżeniem, że powinna ona wskazywać konkretny preparat.