Czy przy lekach psychotropowych (pacjent miał przepisany lek Alprox 0,25) dawkowanie może być wpisane 1 tabl. doraźnie?

Czy przy lekach psychotropowych (pacjent miał przepisany lek Alprox 0,25) dawkowanie może być wpisane 1 tabl. doraźnie? Czy jest to określone dawkowanie czy nie?

Taki sposób dawkowania spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.