Czy to prawda, że na IB nie można wydać leku z importu?

Na IB można wydać każdy lek o kategorii dostępności Rp lub Rpz dopuszczony do obrotu na terytorium RP.