Czy potwierdzenie realizacji recepty w postaci podpisu i pieczątki osoby realizującej, musi być zarówno na rewersie recepty jak i na nadruku?

Czy potwierdzenie realizacji recepty w postaci podpisu i pieczątki osoby realizującej, musi być zarówno na rewersie recepty jak i na nadruku osobnym niż realizowana recepta, czy wystarczy tylko na rewersie recepty? To samo pytanie dotyczy wszelkich poprawek: błędny PESEL, adres itp.

Od strony technicznej zasady realizacji i otaksowania recepty opisuje § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że:
"Potwierdzenie realizacji recepty dokonywane jest na recepcie i polega na zamieszczeniu na niej:
1) imienia i nazwiska osoby wydającej, w formie nadruku lub pieczęci;
2) podpisu osoby wydającej."

Wynika z tego, że pieczątka/nadruk i podpis musi znaleźć się na rewersie i nie jest konieczny na otaksowaniu.
Poprawa błędnych danych zgodnie z § 16 obejmuje naniesienie na rewersie danych właściwych oraz złożeniu podpisu osoby realizującej receptę.