Czy pielęgniarka może wystawić receptę "pro auctore" na leki do kontynuacji leczenia stałego (np: na insulinę, paski do glukometru czy leki wziewne przy astmie itd.)?

Pielęgniarka, która nie wykonuje zawodu u świadczeniodawcy (np. w przychodni) może samodzielnie zlecić na recepcie z odpowiednim numerem ("5" na 21 miejscu) tylko leki wymienione w wykazie (ze wspomnianej listy może wypisać tylko paski do glukometru). Kontynuacja zlecenia lekarskiego w warunkach domowych nie jest możliwa. Pacjent w celu przedłużenia dotychczasowej terapii powinien udać się do lekarza.