Czy pacjent może zwrócić do apteki sprzęt medyczny np. ciśnieniomierz lub termometr? Jeśli tak, to ile czasu ma czas na zwrot.

Brak możliwości dokonania niezasadnego zwrotu wyrobu medycznego, a także szczególne sytuacje, w których można odstąpić od tej reguły określa art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, które mówią, że:

"7. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi.
8. Przepis ust. 7 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego."

Czas w jakim pacjent może tego dokonać nie został określony (w pewnym sensie zależy to od polityki firmy), przy czym zawsze w momencie wydania należy sprawdzić czy produkt działa właściwie, co zabezpiecza aptekę przed ewentualnym nadużyciem (zgłoszenie uszkodzenia mechanicznego jako wady jakościowej). Osobnym tematem jest niezgodność towaru z umową, gdzie przyjmuje się, że ujawniona wada w terminie 6 miesięcy od dokonania zakupu istniała w momencie sprzedaży, przy czym na jej zgłoszenie pacjent ma 60 dni.