Czy pacjent 75+ ubezpieczony za granicą, posiadający kartę EKUZ,a przebywający i leczony w Polsce ma prawo do bezpłatnych leków z listy 75plus?

Czy pacjent 75+ ubezpieczony za granicą, posiadający kartę EKUZ, a przebywający i leczony w Polsce ma prawo do bezpłatnych leków z listy 75plus? Czy jest jakiś akt prawny mówiący o tym?

Leki z uprawnieniem S nie mogą być wypisane w ramach karty zapewniającej pomoc doraźną (EKUZ). Pacjent musi posiadać formularz S1 (uprawnia do pełnych świadczeń opieki zdrowotnej).