Czy niewpisana nazwę miejscowości można uzupełnić na rewersie?

Na recepcie w polu dane pacjenta wpisano: imię i nazwisko, nr domu, pesel. Brak nazwy miejscowości i kodu pocztowego. Jak zinterpretować rozp. w sprawie recept (paragraf 16) o możliwości poprawy tych danych? Czy uznać, że jest ich brak i musi poprawić lekarz, czy uznać, że są wpisane niezgodnie lub błędnie z rozporządzeniem i dopisać na rewersie recepty?

§ 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia stwierdza, że "jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub błędny dane pacjenta", więc brak danych może zostać uzupełniony jedynie przez osobę wystawiającą receptę. Takie podejście potwierdziło niestety Ministerstwo Zdrowia w swoim stanowisku z dnia 11 lipca 2016 r. (http://rx.edu.pl/node/1186)