Czy niepełny adres można traktować jako błędny/nieczytelny i uzupełnić o nazwę miasta na rewersie recepty?

po lipcowym stanowisku Ministerstwa Zdrowia (http://rx.edu.pl/node/1186) bezpieczniej jest przyjąć, że niepełnego adresu nie może uzupełnić osoba realizująca receptę, a jedynie osoba uprawniona, która receptę wystawiła.