Czy NFZ może cofnąć refundację, kiedy na rewersie widnieje podpis osoby z innej zmiany?

Czy NFZ może cofnąć refundację jeżeli lek był wydany na zniżkę i na rewersie jest podpis i pieczątka osoby, której o danej godzinie realizacji recepty nie ma umieszczonej w oficjalnej karcie czasu pracy pracowników podpisanej przez nią? Czy NFZ może zażądać wydania grafików czasu pracy pracowników?

W xml refundacyjnym nie są przekazywane dane osoby realizującej, więc powyższa sytuacja nie może być podstawą do cofnięcia refundacji. Ważne jest tylko, żeby była to osoba, która jest zgłoszona jako personel tej apteki i miała uprawnienia do samodzielnej pracy (np. technik po ukończeniu stażu).