Czy należy połączyć pozycje na recepcie, kiedy w związku z wydaniem różnych wielkości lub zamienników liczba EANów przekracza 5?

Czy jeśli na recepcie znajduje się 5 leków refundowanych, czy jeden lub więcej z nich możemy wydać w kombinacji opakowań o różnej wielkości? Po połączeniu różnych kodów EAN jako jedną pozycję kontrola nie
wykazuje nieprawidłowości. Czy NFZ może zakwestionować to jako receptę z 6 lub więcej pozycjami?

Bez połączenia kilku kodów EAN w jedną pozycję NFZ pokazałby błędną, zbyt dużą ich liczbę na recepcie. Jeżeli pozycje zostały scalone, to nie będzie miał zastrzeżeń.