Czy nadal przy odpłatności leku lekarz może napisać literę P,która oznacza najniższą odpłatność?

Tak, ponieważ obecne rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dalej obowiązuje (§ 6 ust. 1 pkt. 6 lit. b, tiret pierwsze). Taki sam zapis znalazł się również w ustawie Prawo farmaceutyczne (art. 96a ust. 8 pkt 7), więc nic się nie zmieni w 2018 r., kiedy aktualne rozporządzenie zostanie uchylone.