Czy na zapotrzebowaniu do przychodni na środki opatrunkowe musi się podpisać i podbić pieczątką lekarz, czy może ono zostać podpisane i podpite pieczątką pielęgniarki lub położnej?

Prawo farmaceutyczne w art. 96 ust. 2 wymaga, żeby zapotrzebowanie zostało pisemnie potwierdzone przez osobę uprawnioną do wypisywania recept, więc oprócz lekarza może być to także pielęgniarka czy położna.