Czy na recepcie złożonej, refundowanej, powinna być słownie zapisana dawka efedryny, jako że jest to substancja psychoaktywna?

Przepisy rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych etc. nie wymagają, żeby ilość sumaryczna prekursora w przepisanym leku była dodatkowo wyrażana słownie. Wymóg ten dotyczy jedynie leków z grup N oraz P.