Czy na recepcie z uprawnieniem S należy opisać odpłatność z jaką wydaje się lek lub że dokonano weryfikacji wieku?

Czy jest konieczne pisać jakiś komentarz na rewersie recepty z upr.S jak przy ZK czy IB? Np. jak lek jest na odpłatność ryczałt i wejdzie na S, że wydano bezpłatnie? Albo czy w ogóle trzeba opisać z tylu, że sprawdzono z dokumentem wiek pacjenta?

Wpisanie uprawnienia S leży tylko o wyłącznie po stronie lekarza, stąd ani przy pozytywnej weryfikacji wieku, ani negatywnej (osobiście wątpię, żeby lekarz chciał ryzykować nadanie uprawnienia osobie nieuprawnionej) nie są wymagane żadne szczególne adnotacje na rewersie recepty. Kwestia wyceny znajduje się na otaksowaniu i jest wystarczająca.