Czy na recepcie z Clonazepam 2 op. wymagane jest dawkowanie ? Czy można wydać na zniżkę i czy można w ogóle wydać 2 opakowania bez dawkowania lub przy dawkowaniu "doraźnie"

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia w sprawie recept lekarskich sposób dawkowania musi być obecny na każdej recepcie, kiedy przepisany został lek psychotropowy lub odurzający. W tym kontekście przepis o możliwości wydania dwóch najmniejszych refundowanych opakowań przy braku dawkowania nie ma zastosowania.