Czy na recepcie weterynaryjnej z lekiem z grupy IV-P wymagany jest PESEL właściciela zwierzęcia ?

Recepta weterynaryjna na lek psychotropowy nie wymaga podawania PESELu właściciela, musi natomiast spełniać inne wymagania, czyli zawierać słowny zapis ilości sumarycznej substancji leczniczej oraz sposób dawkowania.