Czy na recepcie refundowanej pieczątka świadczeniodawcy musi zawierać REGON?

Niezbędne dane dotyczące świadczeniodawcy wymagane w § 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (nazwa, adres, telefon i regon) mogą być naniesione za pomocą pieczątki, nadruku lub naklejki. Ważna jest ich obecność na recepcie, czyli REGON nadrukowany nad kodem kreskowym nie musi być powtórzony w pieczątce.