Czy na recepcie recepturowej można zapisać podwójną ilość leku recepturowego w taki sposób, że lekarz wypisuje skład leku na jedno opakowanie mieszczące się w jednym ryczałcie a pod dawkowaniem na recepcie zamieszcza dopisek 2op.?

Taki zapis ilości leku nie jest może zgodny z tradycją aptekarską, niemniej jednak jest on czytelny, a NFZ go nie kwestionuje.