Czy na recepcie opatrzonej symbolem wydruk własny wymagany jest dodatkowy podpis lekarza czy wystarczy 1 podpis jak to zwykle na recepcie?

Wystarczy jeden podpis.