Czy można zrobić odpis recepty weterynaryjnej?

Czy można zrobić odpis recepty weterynaryjnej? Jeśli można to jakie dane wpisywać? Dane pacjenta czy zwierzęcia?

W przypadku recept weterynaryjnych nie ma możliwości wystawienia odpisu recepty, gdyż brak jest regulacji prawnych w tym zakresie.